ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Profil společnosti

Firma byla založena v roce 1995 společníky s dlouholetou praxí v oblasti výzkumu a vývoje tepelných energetických zařízení s cílem poskytovat technicko inženýrské služby pro velkou energetiku, zvláště při řešení problematiky spalování. Firma se podílela a stále podílí na realizaci primárních opatření ke snižování emisí NOx u energetických kotlů, a řešení různých provozních a technologických problémů v energetice a příbuzných odvětvích.

Registrace firmy

Společnost je registrována v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 39472. Společnost je registrována u příslušného finančního úřadu jako plátce daně s přidané hodnoty. MORE® je registrovaná ochranná známka společnosti zapsaná v rejstříku ochranných známek při Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod číslem zápisu 215475.

Současné zaměření firmy

Společnost se opírá o vlastní vývoj a řešení různých provozních a technologických problémů v oblasti energetiky. Naše hlavní aktivity jsou:

  • Řešení spalovacích zařízení včetně návrhu primárních opatření snižování emisí NOx.
  • Řešení konstrukčních prvků zařízení s podporou matematického CFD modelování programem FLUENT - spalování, proudění, směšování, zanášení, abraze a koroze.
  • Poradenská činnost v energetice.
  • Realizace výzkumně vývojových prací k řešení projektů technologických zařízení.
  • Technická podpora projekčních kanceláří v oblasti základního návrhu.

Partnerství

Synergie Pro naši společnost, jejíž duch je založen na kredibilitě, respektu, odpovědnosti, integritě a vstřícnosti k zákazníkovi je důležité rozvíjení partnerství. Po dobu své existence, společnost sdílí synergii s partnery, výrobními i nevýrobními, která akceleruje flexibilní pokrok, schopnost konkurence a strategický rozvoj.

S našimi dlouhodobými partnery vytváříme vzájemně komplementární celek, který se doplňuje v rámci svých produktů i technických nebo veřejných aktivit.

Na poli vědy a výzkumu se setkáváme a doplňujeme ve společných projektech z oblasti energetiky a spalování uhlí s našimi partnery.

Filozofie

Myšlenkou, která se prolíná všemi aktivitami naší společnosti, je hledání a zajišťování lepších řešení celku i jeho unikátních detailů v rámci projektů, se kterými se setkáváme. Naším cílem je dosahovat vyšší technické i životní kvality v širších souvislostech. Soustřeďujeme se na celek i na detail, na souvislosti v rámci celého řešení, investujeme do vědění a rádi přijímáme výzvy, které složité projekty našich zákazníků přinášejí.

 
Design ipmtech.cz