ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Naše reference

Problematika spalování a ekologizace práškových kotlů

 • Součinnost při uvádění do provozu a seřizování kotlů 250 MWe bloků C, D a E v ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Power Engineering, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova EPR II.
  (Realizace v r. 2016)
 • Návrh koncepce komory, hořáků a mlýnských okruhů granulačního kotle 500MWe, spalujícího lignit. Ověření návrhu koncepce pomocí CFD. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Power Engineering, a.s. Ostrava v rámci nabídkového projektu pro Neyveli Lignite Corporation LTD.
  (Realizace v r. 2012)
 • Garanční testy kotlů 200 MWe bloků A a B v ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova ETU II.
  (Realizace v r. 2012)
 • Součinnost při uvádění do provozu a seřizování kotlů 200 MWe bloků A a B v ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova ETU II.
  (Realizace v r. 2011)
 • Garanční testy kotlů 200 MWe bloků C a D v ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova ETU II.
  (Realizace v r. 2011)
 • Seřízení spalování kotle K3 se zaměřením na minimalizaci emisí NOx – Plzeňská energetika a.s.
  (Realizace v r. 2010)
 • Zpracování studie návrhu opatření na snížení emisí NOx na granulačních kotlích K3, K4 a K5 pro černé uhlí v elektrárně Třebovice – Dalkia Česká republika, a.s.
  (Realizace v r. 2010)
 • Zpracování studie ke snížení emisí NOx pod limit pod limit 200 mg/mN3 aplikací primárních a sekundárních opatření u kotlů K1 a K2 v Elektrárně Nováky B, Slovenské Elektrárne, a.s.,
  (Realizace v r. 2010)
 • Součinnost při uvádění do provozu a seřizování kotlů 200 MWe bloků C a D v ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II po realizaci úprav ke snížení emisí NOx pod limit 200 mg/mN3. Dodávka pro IVITAS, a.s., resp. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava v rámci akce Komplexní obnova ETU II.
  (Realizace v r. 2010)
 • Návrh doplňujících primárních opatření a zpracování projektu úprav technologického zařízení ke snížení emisí NOx pod limit 300 mg/mN3 zahrnující úpravy zařízení MaR, algoritmy řízení včetně seřízení a optimalizace provozu pro práškový granulační kotel K 9 (320 t/h) pro ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová. Realizace ve spolupráci s ČEZ, a.s.
  (Realizace v r. 2010)

Číst dál: Problematika spalování a ekologizace práškových kotlů

Diagnostika technologických procesů

 • Analýza příčin zvýšeného obsahu spalitelných látek v popílku kotlů 110MWel v elektrárně Prunéřov I – ČEZ, a.s.
  (Realizace v r. 2010)
 • Systém prognózy provozních režimů a rezerv mlecích okruhů on-line pro kotle 350 t/h v Elektrárně Prunéřov I
  (Realizace v r. 2003 až 2004)
 • Vývoj modulů optimalizace spalování a emisí k systému ZAT a.s.
  (Realizace v r. 2003)
 • Diagnostika pláště komína - řešeno ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT Praha včetně dodávky indikátorů rosení. Instalováno na komíně v ČEZ a.s. - elektrárna Prunéřov II.
  (Realizace v r. 1998 až 1999)
 • Diagnostika pláště komína - řešeno ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT Praha včetně dodávky indikátorů rosení. Instalováno na komíně v ČEZ a.s. - elektrárna Prunéřov I.
  (Realizace v r. 1998 až 1999)

Číst dál: Diagnostika technologických procesů

Matematické modelování technologických procesů

 • Modelování proudění ve spalinovodu před tkaninovým filtrem u kotle na spalování černého výluhu (soda boiler) v rámci technické pomoci pro Biocel Paskov a.s.
  (Realizace v r. 2016)
 • Modelování úprav vstupního spalinovodu do nového zařízení FGD v teplárně České Budějovice, řešeno pro Tenza, a.s..
  (Realizace v r. 2016)
 • Modelování úprav vstupního spalinovodu do nového zařízení FGD v elektrárně Opatovice, řešeno pro Tenza, a.s.
  (Realizace v r. 2015 - 2016)
 • Modelování spalování a spalovací komory stávajícího řešení práškového granulačního kotle bloku 210MWe v rámci přednabídkové činnosti projektu obnovy tepelné elektrárny Yatagan (Turecko) vybavené kotli OB-660. Kooperace s Doosan Babcock
  (Realizace v r. 2015)
 • Projekt TIP FR-TI1/309, Vývoj prototypu energeticky nenáročné mlýnice šetrné k životnímu prostředí. Vývoj základní konstrukce ventilátorového mlýna s obratovým třídičem. Výkon 40t/h, R90 < 50%.
  (Realizace v r. 2009 - 2012)
 • Návrh koncepce zkušebního spalovacího zařízení pro spalování práškového uhlí s výkonem 160kW.
  (Realizace v r. 2008)
 • Modelování proudění v systému spalinovodů elektroodlučovačů EO1 a EO2 kotle K11 v ČEZ a.s. EMĚIII. Analýza návrhů úprav pro zlepšení rovnoměrnosti proudění v EO s cílem snížit TZL za elektroodlučovači.
  (Realizace v r. 2010)
 • Modelování abrazí na vstupním dílu EKO v elektrárně ČEZ a.s. Prunéřov I , vyhodnocení účinnosti ochranných vestaveb, návrh nových opatření proti vzniku abrazí.
  (Realizace v r. 2010)
 • Modelování kouřovodu mezi Ljungströmem a elektrostatickým odlučovačem k akci Komplexní obnova ETU II řešeno pro ZVVZ engineering
  (Realizace v r. 2007)
 • Modelování úprav tlukadlového mlýna pro zlepšení dynamických vlastností kotle pro výkonové regulace u práškového granulačního kotle na hnědé uhlí u kotle K3 v Plzeňské energetice.
  (Realizace v r. 2006)
 • Modelování spalování a spalovací komory práškového granulačního kotle bloku 200 MWe v ČEZ a.s. - elektrárna Tušimice II k akci Komplexní obnova ETU II pro IVITAS, a.s., resp. VHM a.s. Ostrava.
  (Realizace v r. 2006)

Číst dál: Matematické modelování technologických procesů

Studie a specializovaná měření v energetických provozech

 • Měření na mlecích okruzích Elektrárně Prunéřov II k prošetření výkonu a jemnosti mletí.
  (Realizace v r. 2015)
 • Pravidelná servisní činnost a optimalizace provozu práškových granulačních kotlů 110MWel , ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2008)
 • Analýza posouzení možnosti přechodu spalování černého uhlí a proplástku z OKD na kotlích K12, K13 a K14 (současné palivo) v na spalování polského paliva charakterizovaného kvalitativními znaky černého uhlí z dolu Wieczorek
  (Realizace v r. 2008)
 • Studie snížení spotřeby koksárenského plynu u kotle K1 v Mittal Steel a.s.
  (Realizace v r. 2008)
 • Měření těsnosti kouřovodů a elektroodlučovačů u kotlů v Plzeňské energetice
  (Realizace v r. 2006)
 • Koordinace a monitorování stability spalování zkoušek spalování nízkovýhřevného paliva, ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I
  (Realizace v r. 2006)

Číst dál: Studie a specializovaná měření v energetických provozech

 
Design ipmtech.cz