ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Komplexní obnova EPR II

V rámci projektu komlexní obnovy elektrárny EPRII došlo mimo jiné k úplné výměně zařízení kotelny pro tři výrobní bloky. Naše společnost formou subdodávky pro výrobní partnery IVITAS, a.s. a Vítkovice power engineering navrhla základní design granulačních kotlů spalujících hnědé uhlí tak, aby byly splněny předepsané parametry. V roce 2016 pak došlo k dokončení realizace všech tří bloků a garančním testům, které prokázaly úspěšnost projektu.

Parametry jednoho výrobního bloku

 • Jmenovitý elektrický výkon bloku 250 MW
 • Regulační rozsah výkonu 50% – 105 %
 • Minimální výkon bez stabilizace 45%
 • Spalované palivo - hnědé uhlí Qir 8,5MJ/kg - 11MJ/kg, Wr 31% - 34%, Ar 35% - 46%

Parametry kotle

 • Jmenovité množství přehřáté páry 660,4 t/h
 • Maximální množství přehřáté páry 669,4 t/h
 • Tlak přehřáté páry 18,26 MPa
 • Teplota přehřáté páry 575 °C
 • Tlak přihřáté páry 3,65 MPa
 • Teplota přihřáté páry 580 °C
 • Teplota napájecí vody 251 °C
 • Rozsah výkonu bez stabilizace s dodržením jmen. parametrů 50 – 105%
 • Emisní limit NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek, použitím samotných primárních opatření pro snížení emisí NOx
 • Emisní limit CO 250 mg/m3 za referenčních podmínek

Naše zodpovědnost v projektu

Naším úkolem byl návrh kotle a vytvoření podkladů pro základní design v následujícím rozsahu.

 • Návrh geometrického uspořádání ohniště.
 • Návrh primárních opatření na snížení tvorby NOx a pásmování vzduchu a paliva.
 • Návrh spalovacího režimu tak aby vyhovoval z hlediska plnění garantovaných parametrů v celém rozsahu výkonu a provozu bez struskování.
 • Prověření konceptu spalovací komory a návrhu spalování a denitrifikace pomocí CFD
 • Vytvoření technických podkladů pro dodávku mlýnů a třídičů uhelného prášku.
 • Návrh nového řešení obratového třídiče uhelného prášku a prověření konceptu pomocí CFD.
 • Návrh práškovodů a práškových hořáků.
 • Návrh vzduchového a spalinového traktu kotle.
 • Návrh traktu recirkulace spalin včetně ventilátoru.
 • Zpracování specifikace polní instrumentace systému MaR pro mlecí okruhy a vzduchospalinový trakt kotle.
 • Zpracování projektu algoritmů řízení mlecích okruhů, vzduchového režimu a recirkulace spalin.
 • Návrh systému snížení nedopalu ve škváře recirkulací spalin výsypkou a prověření konceptu pomocí CFD.
 • Analýza nestacionárních i kritických stavů kotle a návrh opatření.
 • Návrh systému monitorování stability hoření, projekt algoritmů pro zavedení do ŘS.
 • Vytvoření podkladů pro zpracovatele realizačních projektů souvisejících profesí.
 • Seřízení a optimalizace spalovacího režimu kotlů.

Uplatněním našeho dlouholetého know-how se nám podařilo s rezervou dosáhnout limitu NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek bez nutnosti využít sekundárních opatření pro denitrifikaci.

Ukázky z přípravy a průběhu projektu

Následuje několik ilustrací z průběhu projektu, větší množství ukázek naleznete v galerii.

 
 
Design ipmtech.cz