ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".
Profil společnosti

Profil společnosti

Od roku 1995 pracujeme pro velkou energetiku ...

Firma byla založena v roce 1995 společníky s dlouholetou praxí v oblasti výzkumu a vývoje tepelných energetických zařízení s cílem poskytovat technicko inženýrské služby pro velkou energetiku, zvláště při řešení problematiky spalování. Firma se podílela a stále podílí na realizaci…

Další...
Služby

Služby

Poradenská, inženýrská a servisní činnost v energetice, a další ...

Naše společnost má dlouholetou praxi v oblasti výzkumu a vývoje tepelných energetických zařízení a poskytuje technicko inženýrské služby pro energetiku, zvláště při řešení problematiky spalování. Společnost se podílela na realizaci primárních opatření ke snižování emisí NOx u elektrárenských a teplárenských kotlů,…

Další...
Nízkoemisní program

Nízkoemisní program

Naše know-how vkládáme do NÍZKOEMISNÍHO PROGRAMU

Společnost aplikuje a přenáší své know-how v oboru spalování práškového uhlí do našeho unikátního NÍZKOEMISNÍHO PROGRAMU, který sestává z těchto komponent obsahujících nejlepší praktiky pro snižování emisí NOx primárními opatřeními:

Další...
Program V+V

Program V+V

Aktivně se podílíme na vývoji nových produktů pro energetiku ...

Společnost MORE aktivně udržuje vlastní vývoj v oblasti technologie svých produktů a v rámci svého V+V programu, který se opírá o expertízu našich dlouhodobých pracovníků z oblasti spalování uhelného prášku v granulačních kotlích a příbuzných oborů. V některých jmenovaných oblastech…

Další...
Reference

Reference

Za dobu naší aktivity jsme získali řadu referencí ...

MORE, s.r.o. je autorem návrhu primárních opatření na snižování NOx v projektu obnovy elektrárny ETU II, v projektu obnovy elektrárny EPRII a v řadě dalších rekonstrukcí či ekologizací elektrárenských a teplárenských kotelen v ČR.

Další...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Komplexní obnova ETU II

V rámci projektu komlexní obnovy elektrárny ETUII došlo mimo jiné k úplné výměně zařízení kotelny všech čtyř bloků. Naše společnost formou subdodávky pro výrobní partnery IVITAS, a.s. a Vítkovice power engineering navrhla základní design granulačních kotlů spalujících hnědé uhlí tak, aby byly splněny předepsané parametry. Mezi lety 2010 a 2012 pak došlo k realizaci všech čtyřech bloků a garančním testům. Tyto prokázaly úspěšnost projektu, na kterém se podílela řada českých společností. V roce 2012 získala na strojírenském veletrhu v Brně společnost Vítkovice power engineering zlatou medaili právě za tento parní kotel.

Parametry jednoho výrobního bloku

 • Jmenovitý elektrický výkon bloku 200 MW
 • Regulační rozsah výkonu 50 – 105 %

Parametry kotle

 • Jmenovitý tepelný výkon kotle 437 MW
 • Jmenovité množství přehřáté páry 547 t/h
 • Maximální množství přehřáté páry 575 t/h
 • Tlak přehřáté páry 18,1 MPa
 • Teplota přehřáté páry 575 °C
 • Tlak přihřáté páry 3,6 MPa
 • Teplota přihřáté páry 580 °C
 • Teplota napájecí vody 251 °C
 • Rozsah výkonu bez stabilizace s dodržením jmen. parametrů 50 – 105 %
 • Emisní limit NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek, použitím samotných primárních opatření pro snížení emisí NOx

Hlavní rozměry kotle

 • Šířka 18 m, hloubka 32 m, výška 59 m.

Naše zodpovědnost v projektu

Náším úkolem byl návrh kotle a vytvoření podkladů pro základní design v následujícím rozsahu.

 • Návrh geometrického uspořádání ohniště.
 • Návrh primárních opatření na snížení tvorby NOx a pásmování vzduchu a paliva.
 • Návrh spalovacího režimu tak aby vyhovoval z hlediska plnění garantovaných parametrů v celém rozsahu výkonu a provozu bez struskování.
 • Prověření konceptu spalovací komory a návrhu spalování a denitrifikace pomocí CFD
 • Vytvoření technických podkladů pro dodávku mlýnů a třídičů uhelného prášku.
 • Návrh nového řešení obratového třídiče uhelného prášku a prověření konceptu pomocí CFD.
 • Návrh práškovodů a práškových hořáků.
 • Návrh vzduchového a spalinového traktu kotle včetně ventilátorů.
 • Návrh traktu recirkulace spalin včetně ventilátoru.
 • Zpracování specifikace polní instrumentace systému MaR pro mlecí okruhy a vzduchospalinový trakt kotle.
 • Zpracování projektu algoritmů řízení mlecích okruhů, vzduchového režimu a recirkulace spalin.
 • Návrh systému snížení nedopalu ve škváře recirkulací spalin výsypkou a prověření konceptu pomocí CFD.
 • Analýza nestacionárních i kritických stavů kotle a návrh opatření.
 • Návrh systému monitorování stability hoření, projekt algoritmů pro zavedení do ŘS.
 • Vytvoření podkladů pro zpracovatele realizačních projektů souvisejících profesí.
 • Seřízení a optimalizace spalovacího režimu kotlů.
 • Účast při garančních testech.

Uplatněním našeho dlouholetého know-how se nám podařilo dosáhnout limitu NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek bez nutnosti využít sekundárních opatření pro denitrifikaci, výsledku, který již není jednoduchý a proto si ho jako odborníci v této oblasti velmi ceníme.

Ukázky z přípravy a průběhu projektu

Následuje několik ilustrací z průběhu projektu, větší množství ukázek naleznete v galerii.

Ukázka z animace CFD prací, predikce tvorby NOx v komoře.Ukázka z animace CFD prací, predikce tvorby NOx v komoře.
Ukázka z animace CFD prací, tepelné toky do stěn komory.Ukázka z animace CFD prací, tepelné toky do stěn komory.
První kotel prošel garančními testy.První kotel prošel garančními testy.
Blok A, ukázka emisních dat při testech výkonových hladin a trendů.Blok A, ukázka emisních dat při testech výkonových hladin a trendů.
Vítkovické noviny, hlavní strana. Kotel získal ocenění na strojírenském veletrhu.Vítkovické noviny, hlavní strana. Kotel získal ocenění na strojírenském veletrhu.
Strojírenský veletrh, hlavní projekční partneři oceněného produktu.Strojírenský veletrh, hlavní projekční partneři oceněného produktu.

 

Konference Kotle a energetická zařízení 2016

16.březen 2016, 13:20

Naše společnost se zúčastnila konference Kotle a energetická zařízení 2016, pořádané společností Moravská energetická a.s.. v Brně. Zástupci MORE, s.r.o. prezentovali dva příspěvky, „Aplikace návrhu...

Konference Energetika a životní prostředí 2015

11.září 2015, 12:00

Naše společnost se zúčastnila konference Energetika a životní prostředí, pořádané Katedrou energetiky Fakulty strojní VŠB-TUO v Rožnově pod Radhoštěm. Zástupci MORE, s.r.o. prezentovali příspěvek „Diagnostika stability spalovacího procesu v ohništi granulačního...

Podpora z Moravskoslezského kraje

01.září 2015, 12:00

Společnost MORE, s.r.o. získala finanční podporu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015)" na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce". Cílem tohoto projektu je zvýšit přesnost...

Denitrifikace výrobních bloků 3 a 4 energetického zdroje Elektrárna Dětmarovice

26.květen 2015, 12:00

Naše společnost se podílela na projektu „Snížení misí NOx v elektrárně Dětmarovice", který proběhl na kotlích třetího a čtvrtého výrobního bloku. Na základě našich podkladů vypracovala projekční kancelář IVITAS, a.s. dokumentaci pro provádění stavby části týkající se primárních denitrifikačních...

Konference Kotle a energetická zařízení 2015

19.březen 2015, 12:00

Zástupci MORE, s.r.o. se stejně jako loni zúčastnili konference Kotle a energetická zařízení pořádané v Brně. Letošní příspěvek nastínil ambice v oblasti zvýšení přesnosti matematického modelu vyhořívání uhelného prášku formou série termoakustických experimentů na pádové trubce Výzkumného...

Zkušební spalovací zařízení zkolaudováno.

29.březen 2011, 12:00

Naši partneři v IVITAS, a.s. úspěšně dokončili nové experimentální zařízení pro zkoušky spalování hnědouhelného i černouhelného prachu. MORE, s.r.o. se podílela na vývoji základního konceptu tohoto zařízení, které výrazně posiluje vědeckotechnickou základnu pro projektování nových uhelných...

 
Design ipmtech.cz