ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Výpočty proudění

Naše společnost provádí specializované výpočty za pomoci matematického modelování proudění, neboli CFD (Computational Fluid Dynamics). CFD je odvětvím mechaniky tekutin využívající numerické metody a algoritmy k řešení složitých problémů v oblasti interních nebo externích proudění tekutin (kapalin, plynů, případně jejich směsí či směsí s částicemi). CFD využívá numerických metod a počítačů pro vyřešení rovnic popisujících daný fyzikální případ v čase, který umožňuje inženýrům výrazně zkrátit výrobní cyklus produktu nebo jeho optimalizace. Úspory vznikají dosažením návrhu řešení s optimální funkcí, umožněním porovnání více variant řešení, optimalizací parametrů vybraného řešení nebo provedení analýzy složitých případů ještě před realizací analyzovaného zařízení či jeho změn.


Společnost MORE, s.r.o. využívá tohoto moderního přístupu pro podporu vývoje svých vlastních řešení v oblasti klasické energetiky i v jiných oborech. Prostřednictvím našich služeb přenášíme přidanou hodnotu získanou využitím CFD i do výsledné kvality zařízení pracujících u našich zákazníků.

 

Společnost MORE, s.r.o. provádí specializované CFD analýzy i nad rámec níže jmenovaných okruhů.

Z oblasti práškových granulačních kotlů uplatňujeme CFD analýzy v těchto částech technologie pro optimalizace i nové návrhy:

 • Mlýnice v mlecím okruhu
 • Třídič v mlecím okruhu
 • Práškovody dopravující namletý prášek k hořákům
 • Ofuky sušek
 • Směšování vzdušin
 • Komora kotle s výhřevnými plochami a spalování
 • Zadní tahy kotlů, sedimentace, abraze
 • Kouřovody před a za elektroodlučovači a proudění v elektroodlučovači
 • Spalinový a vzduchový trakt
 • Zaústění spalin do chladících věží
 • Hořáky
 • Prověření konceptu primárních opatření pro nízkoemisní spalování v komoře kotle

CFD analýzy zmíněných celků se typicky zaměřují na:

 • Modelování uspořádání ohnišť kotlů s hořáky a pásmováním spalovacího vzduchu
 • Modelování konstrukčních řešení třídičů uhelných mlýnů ke zvýšení výkonu a jemnosti mletí
 • Modelování práškových koncentrátorů k dosažení přerozdělení uhelného prášku do hořáků
 • Modelování výhřevných ploch z hlediska tepelného využití a potlačení abrazí a zanášení
 • Modelování podroští, vzduchových a spalinových kanálů, komínů
 • Modelování úprav a konstrukčního řešení odlučovacích zařízení ke zvýšení účinnosti
 • Modelování odsiřovacích zařízení či opatření k eliminaci zanášení a ke zvýšení účinnosti
 • Modelování a optimalizace tlakových ztrát vzduchospalinových traktů

Udržujeme flexibilní tým schopný adresovat problémy i mimo zmíněné okruhy.

V oblasti CFD výpočtů a údržby CFD zázemí spolupracujeme s naším partnerem IPM Tech.

 
Design ipmtech.cz