ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Nízkoemisní program

Společnost aplikuje a přenáší své know-how v oboru spalování práškového uhlí do našeho unikátního NÍZKOEMISNÍHO PROGRAMU, který sestává z těchto komponent obsahujících nejlepší praktiky pro snižování emisí NOx primárními opatřeními:

 

  • Nízkoemisní vířivé hořáky VSxx-LN
  • Síťový odběr spalin pro analýzu O2 a CO pro nízkoemisní spalovací systémy
  • Měřící dýzy průtoku vzduchu a spalin pro nízkoemisní spalovací systémy nebo těžké provozy
  • Dohořívací dýzy (OFA) pro nízkoemisní spalovací systémy
  • Uhelný třídič obzvláště vhodný pro ventilátorové mlýny nízkoemisních spalovacích systémů
  • Návrh a integrace uvedených komponent v nízkoemisních spalovacích systémech
  • Propracovaný matematický model spalování pro ověření návrhu spalovacího systému

Uvedené komponenty tvoří náš NÍZKOEMISNÍ PROGRAM, který lze do různých hloubek aplikovat v projektech rekonstrukcí či ekologizací u provozovatelů kotelen pro spalování práškového uhlí (kotelny s granulačními kotli, především pro spalování uhlí s vysokým obsahem prchavé hořlaviny) v uhelných teplárnách či elektrárnách.

Pro bližší informaci k nízkoemisním hořákům můžete shlédnout následující video:

K jednotlivým komponentám NÍZKOEMISNÍHO PROGRAMU můžete najít další informace v letáčcích ke stažení ve formátu PDF.

Komponenty NÍZKOEMISNÍHO PROGRAMU lze využívat i zcela samostatně.

 
Design ipmtech.cz