ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Komplexní obnova ETU II

V rámci projektu komlexní obnovy elektrárny ETUII došlo mimo jiné k úplné výměně zařízení kotelny všech čtyř bloků. Naše společnost formou subdodávky pro výrobní partnery IVITAS, a.s. a Vítkovice power engineering navrhla základní design granulačních kotlů spalujících hnědé uhlí tak, aby byly splněny předepsané parametry. Mezi lety 2010 a 2012 pak došlo k realizaci všech čtyřech bloků a garančním testům. Tyto prokázaly úspěšnost projektu, na kterém se podílela řada českých společností. V roce 2012 získala na strojírenském veletrhu v Brně společnost Vítkovice power engineering zlatou medaili právě za tento parní kotel.

Parametry jednoho výrobního bloku

 • Jmenovitý elektrický výkon bloku 200 MW
 • Regulační rozsah výkonu 50 – 105 %

Parametry kotle

 • Jmenovitý tepelný výkon kotle 437 MW
 • Jmenovité množství přehřáté páry 547 t/h
 • Maximální množství přehřáté páry 575 t/h
 • Tlak přehřáté páry 18,1 MPa
 • Teplota přehřáté páry 575 °C
 • Tlak přihřáté páry 3,6 MPa
 • Teplota přihřáté páry 580 °C
 • Teplota napájecí vody 251 °C
 • Rozsah výkonu bez stabilizace s dodržením jmen. parametrů 50 – 105 %
 • Emisní limit NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek, použitím samotných primárních opatření pro snížení emisí NOx

Hlavní rozměry kotle

 • Šířka 18 m, hloubka 32 m, výška 59 m.

Naše zodpovědnost v projektu

Náším úkolem byl návrh kotle a vytvoření podkladů pro základní design v následujícím rozsahu.

 • Návrh geometrického uspořádání ohniště.
 • Návrh primárních opatření na snížení tvorby NOx a pásmování vzduchu a paliva.
 • Návrh spalovacího režimu tak aby vyhovoval z hlediska plnění garantovaných parametrů v celém rozsahu výkonu a provozu bez struskování.
 • Prověření konceptu spalovací komory a návrhu spalování a denitrifikace pomocí CFD
 • Vytvoření technických podkladů pro dodávku mlýnů a třídičů uhelného prášku.
 • Návrh nového řešení obratového třídiče uhelného prášku a prověření konceptu pomocí CFD.
 • Návrh práškovodů a práškových hořáků.
 • Návrh vzduchového a spalinového traktu kotle včetně ventilátorů.
 • Návrh traktu recirkulace spalin včetně ventilátoru.
 • Zpracování specifikace polní instrumentace systému MaR pro mlecí okruhy a vzduchospalinový trakt kotle.
 • Zpracování projektu algoritmů řízení mlecích okruhů, vzduchového režimu a recirkulace spalin.
 • Návrh systému snížení nedopalu ve škváře recirkulací spalin výsypkou a prověření konceptu pomocí CFD.
 • Analýza nestacionárních i kritických stavů kotle a návrh opatření.
 • Návrh systému monitorování stability hoření, projekt algoritmů pro zavedení do ŘS.
 • Vytvoření podkladů pro zpracovatele realizačních projektů souvisejících profesí.
 • Seřízení a optimalizace spalovacího režimu kotlů.
 • Účast při garančních testech.

Uplatněním našeho dlouholetého know-how se nám podařilo dosáhnout limitu NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek bez nutnosti využít sekundárních opatření pro denitrifikaci, výsledku, který již není jednoduchý a proto si ho jako odborníci v této oblasti velmi ceníme.

Ukázky z přípravy a průběhu projektu

Následuje několik ilustrací z průběhu projektu, větší množství ukázek naleznete v galerii.

Ukázka z animace CFD prací, predikce tvorby NOx v komoře.Ukázka z animace CFD prací, predikce tvorby NOx v komoře.
Ukázka z animace CFD prací, tepelné toky do stěn komory.Ukázka z animace CFD prací, tepelné toky do stěn komory.
První kotel prošel garančními testy.První kotel prošel garančními testy.
Blok A, ukázka emisních dat při testech výkonových hladin a trendů.Blok A, ukázka emisních dat při testech výkonových hladin a trendů.
Vítkovické noviny, hlavní strana. Kotel získal ocenění na strojírenském veletrhu.Vítkovické noviny, hlavní strana. Kotel získal ocenění na strojírenském veletrhu.
Strojírenský veletrh, hlavní projekční partneři oceněného produktu.Strojírenský veletrh, hlavní projekční partneři oceněného produktu.

 
 
Design ipmtech.cz