ETU_II_komora
MORE, s.r.o je autorem návrhu primárních opatření na snížení emisí NOx pod 200mg/m3 (norm. podm. + ref. O2 6%) v projektech obnovy elektráren EPR II a ETU II.

 

Projekt s podporou MSK
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC /03/2015) na projekt „Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce".

Všechny služby

Nízkoemisní program

Společnost aplikuje a přenáší své know-how v oboru spalování práškového uhlí do našeho unikátního NÍZKOEMISNÍHO PROGRAMU, který sestává z těchto komponent obsahujících nejlepší praktiky pro snižování emisí NOx primárními opatřeními:

Číst dál: Nízkoemisní program

Ekologizace práškových kotlů

Společnost MORE, s.r.o. navazuje od r. 1995 na výzkum v oblasti energetických kotlů a uplatňuje svou širokou znalostní základnu v oblasti ekologizace a snižování emisí NOx prováděním návrhů primárních opatření pro snižování NOx s využitím CAE, technik BAT a nejlepších praktik v této oblasti jak při úpravách stávajících kotelen tak při dodávkách či nabídkách pro retrofity a zcela nové projekty.

Číst dál: Ekologizace práškových kotlů

Výpočty proudění

Naše společnost provádí specializované výpočty za pomoci matematického modelování proudění, neboli CFD (Computational Fluid Dynamics). CFD je odvětvím mechaniky tekutin využívající numerické metody a algoritmy k řešení složitých problémů v oblasti interních nebo externích proudění tekutin (kapalin, plynů, případně jejich směsí či směsí s částicemi). CFD využívá numerických metod a počítačů pro vyřešení rovnic popisujících daný fyzikální případ v čase, který umožňuje inženýrům výrazně zkrátit výrobní cyklus produktu nebo jeho optimalizace. Úspory vznikají dosažením návrhu řešení s optimální funkcí, umožněním porovnání více variant řešení, optimalizací parametrů vybraného řešení nebo provedení analýzy složitých případů ještě před realizací analyzovaného zařízení či jeho změn.

Číst dál: Výpočty proudění

Rekonstrukce elektrárenských a teplárenských kotelen

Společnost MORE, s.r.o. nabízí služby v oblastech problematiky spalování práškového uhlí v elektrárenských a teplárenských práškových kotlích. Zpracovává koncepty návrhů rekonstrukcí, optimalizací a ekologizací kotelen včetně mlýnských okruhů. Služby jsou typicky dodávány ve formě celých projektů, realizačních studií nebo projektových podkladů a využívají prověřený realizační řetězec v případě komplexních projektů.

 

Číst dál: Rekonstrukce elektrárenských a teplárenských kotelen

Optimalizace technologických procesů a zařízení

Naše služby z okruhu optimalizací se zaměřují na nalezení zdroje problémů ve stávajících technologiích a provozech elektrárenských, teplárenských či průmyslových kotelen, na jeho izolování a odstranění či potlačení s respektem k celkovým technologickým souvislostem. Často tyto služby představují zavedení nových kvalit nebo vlastností optimalizovaného zařízení.

Číst dál: Optimalizace technologických procesů a zařízení

Program V+V

Společnost MORE aktivně udržuje vlastní vývoj v oblasti technologie svých produktů a v rámci svého V+V programu, který se opírá o expertízu našich dlouhodobých pracovníků z oblasti spalování uhelného prášku v granulačních kotlích a příbuzných oborů. V některých jmenovaných oblastech jde o činnosti společné s našimi partnery a o projekty se státní podporou.

Číst dál: Program V+V

 
Design ipmtech.cz